DOTACJA NIW 2022 - UKSISKIERKA2023

POMAGAMY JUŻ OD 18 LAT (2005-2023)
Przejdź do treści

Menu główne:

DOTACJA NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI 2021

"Media w UKS” zrealizowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie www.niw.gov.pl/dla-beneficjentow/wytyczne-promocji-projektow-dla-umow-podpisanych-po-28-04-2022-r. Zakupiono sprzęt do prowadzenia bieżącej działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskierka, sprzęt do prowadzenia i archiwizacji naszych poczynań.  Zakupiono komputer typu laptop oraz drukarkę do obsługi działań klubu, komunikacji z jej członkami oraz organizacji zawodów, zajęć i innych przedsięwzięć organizowanych przez nasz klub. Dzięki tym urządzeniom była prowadzona bieżąca dokumentacja klubu, tworzyliśmy scenariusze imprez i zawodów sportowych, udostępnialiśmy treści podczas zajęć i treningów, komunikowaliśmy się z zawodnikami i rodzicami. Dzięki zakupowi drukarki tworzyliśmy ulotki, zaproszenia, dyplomy, plakaty z informacjami o zawodach, naszych działaniach oraz drukowaliśmy dokumenty niezbędne do prawidłowej działalności klubu.Sprzęt był wykorzystywany przez  trenerów dla prowadzenia procesu treningowego dla 130 naszych podopiecznych. Sprzęt komputerowy  nagłaśniający wraz z mikrofonami był wykorzystywany podczas zawodów sportowych jakie organizowaliśmy w 2022 r.: : Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w biegach przełajowych, Ekofestyn Biegowy, Regionalny Turniej Piłki Nożnej, Regionalne Zawody Bowlingowe oraz Mikołajkowy Festyn Biegowy.  Łącznie w tych imprezach wzięło udział ponad 600 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zakupiono materiały biurowe w formie tuszy do drukarki, dzięki czemu mogliśmy bez przeszkód korzystać z możliwości zakupionego sprzętu. Dzięki dotacji nasz klub bardziej efektywnie i atrakcyjnie mógł przedstawić swoją ofertę programową, bardziej efektywnie wdrożyć dzieci i młodzież w proces treningowy i ułatwił funkcjonowanie klubu w życiu codziennym. Informacje na temat imprez i działań które zostały zaopatrzone w sprzęt z dotacji można zobaczyć na stronie uksiskierka.org w zakłądce aktualności.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego